◆ ข่าวและกิจกรรมกองบริหารการศึกษา ◆
◆ ข่าวกองบริหารการศึกษา

ข่าวงานพัฒนาคุณภาพ

ข่าวงานพัฒนาหลักสูตรและการสอน

 

◉ ตารางการฝึกอบรม ◉
ตารางการฝึกอบรมกองบริหารการศึกษา

▶ ปฎิทินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ (งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา)

 

◈ บันทึกการอบรม-บรรยาย กองบริหารการศึกษา ◈
🎥 บันทึกการอบรมและบรรยายที่น่าสนใจ กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา