การบรรยายสาธารณะเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 67 ปี
มหาวิทยาลัยบูรพา
– 67th Anniversary 67 Public Lectures –

 

<< ลงทะเบียน >>

● กำหนดการบรรยายสาธารณะฯ ●
สัปดาห์ที่ 1
(1-2 ก.ค.2565)
– คลิกที่นี่ –
สัปดาห์ที่ 2
(4-8 ก.ค.2565)
– คลิกที่นี่ –
สัปดาห์ที่ 3
(11-16 ก.ค.2565)
– คลิกที่นี่ –
สัปดาห์ที่ 4
(18-22 ก.ค.2565)
– คลิกที่นี่ –
สัปดาห์ที่ 5
(24-29 ก.ค.2565)
– คลิกที่นี่ –
● กำหนดการและลิงก์การบรรยายสาธารณะฯ ทั้งหมด ●
– คลิกที่นี่ –
ศาสตราจารย์

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย >>
◈ SDGs ◈

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย >>
Reinventing 

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย >>
◈ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา ◈

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย >>
◈ หัวข้ออื่น ๆ ที่น่าสนใจ ◈

<< คลิ๊กที่นี่เพื่อดูรายละเอียดหัวข้อการบรรยาย >>
◉ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ◉

นายจักรกฤษณ์ เรืองเวช
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา
📞 038-102570 📫 jakgrit@go.buu.ac.th