📣📣 วิชา “Java Programming Fundamentals” เปิดให้ลงทะเบียนใน BUU MOOC แล้ว

 

“การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานด้วยภาษาจาวา”
(Java Programming Fundamentals)
โดย
ดร.พนิตนาฎ ยิ้มแย้ม
(คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์)
✍ ลงทะเบียนเรียนได้ที่
https://mooc.buu.ac.th/cou…/course-v1:BUU+SS001+2021/about

🎥 รับชมแนะนำรายวิชา
https://www.facebook.com/100001640198646/videos/261819205926050/

👉👉 ติดตามรายละเอียดรายวิชา BUU MOOC อื่น ๆ ได้ที่
https://mooc.buu.ac.th

<< กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี >>