📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2”: 10 มี.ค.2565

 

กองบริการการศึกษาขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
– การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2 –

                      👉 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
 ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ 
https://forms.gle/vGRobQi63c67gbRH7
– ภายในวันอังคารที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2564 –
+++ สมัครด่วน!! รับเพียง 30 ท่าน เท่านั้น +++
◆ หมายเหตุ ◆
ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องเตรียม Script แนะนำรายวิชาสั้น ๆ โดยสามารถดูตัวอย่างได้ที่
https://bit.ly/SCRIPT-VDO
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 038-102710