⫸ งานพัฒนาฯ อบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ม.บูรพา (BUU EdPEx Assessor Training) รอบที่ 2 (ประจำวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

 

งานพัฒนาฯ อบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ม.บูรพา (BUU EdPEx Assessor Training) รอบที่ 2 (ประจำวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564)
                         👉 สำหรับวันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นวันสุดท้ายของการอบรมกับ Workshop: Consensus Review โดยการสร้างเข้มข้นของวิทยากร พร้อมทั้งความมุ่งมั่นของผู้อบรมทำให้การอบรมผ่านไปด้วยดี และได้ผู้ตรวจประเมินรายใหม่ถึง 37 คน ต่อไปจะเป็นการฝึกปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจประเมินรายใหม่ สำหรับปีการศึกษา 2563 นี้
ภาพกิจกรรม