📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2”: 26 พ.ย.64

◉ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ◉

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

– การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) –

ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

👉 ชื่อโครงการ: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) ประจำปีงบประมาณ 2565 รุ่นที่ 2

👨‍🏫 วิทยากร: ดร.ภูเบศ เลื่อมใส, ดร.สุขมิตร กอมณี (คณะศึกษาศาสตร์) และ ดร.อภิรักษ์ ชัยปัญหา (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)

พิเศษ!!!!!!! รับฟังประสบการณ์จริงเพื่อสร้างแรงบัลดาลใจจาก อาจารย์เสกสรร พรมเกษา ผู้สร้างรายวิชา BUU MOOC ที่มุ่งสู่ THAI MOOC

📌 กลุ่มเป้าหมาย: คณาจารย์ บุคลากรมหาวิทยาลัยบูรพา และผู้สนใจ

📅 วันและเวลาการอบรม: วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. 

🎥 รูปแบบการอบรม: อบรมออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet

👉ช่องทางการลงทะเบียน:  https://forms.gle/6K91z3FUKTeJkrb97     (หรือ Scan QR CODE)  

📞 ติดต่อสอบถามข้อมูล: คุณบุรินทร์ เหล่าศรี โทร.038-102710, 086-4176556