📣 ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566”: 9 มี.ค.2566

 

ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม
การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา
ประจำปีงบประมาณ 2566

                    📣 งานพัฒนาหลักสูตรและการสอน กองบริหารการศึกษา ขอเชิญชวนอาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพาและผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรม “การพัฒนารายวิชาออนไลน์บนระบบ Thai MOOC เพื่อสะสมในระบบคลังหน่วยกิต มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีงบประมาณ 2566”
▶▶ วิทยากร: โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย
1. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐาปนีย์ ธรรมเมธา (ผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)
2. รองศาสตราจารย์ เภสัชกร ดร.อนุชัย ธีระเรืองไชยศรี (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)
3. ศาสตราจารย์ ดร.จินตวีร์ คล้ายสังข์ (รองผู้อำนวยการโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย)
4. คุณจิระ ชนรักสุข (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี)
5. คุณนางสาวชนากานต์ ปิ่นวิเศษ (นักวิชาการศึกษา กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาออนไลน์)
▶▶ วัตถุประสงค์:
1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์เป็นไปตามเกณฑ์ของ Thai MOOC

2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ที่รองรับระบบการสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต
▶▶ วันจัดโครงการ: วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
▶▶ รูปแบบการจัดโครงการ: บรรยายรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
🎥 ลิงก์เข้าร่วมระบบ ZOOM 🎥
https://buu-ac-th.zoom.us/j/5264868703?pwd=SDI1bnUxQU9GUlVzb0w4TEtqcXRldz09

Meeting ID: 526 486 8703          Passcode: 271490

 

📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ 📌

https://bit.ly/ThaiMooctoBUU_Creditbank


ภายในวันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

◀◀ กำหนดการ ▶▶