📣 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU AUN-QA Assessor” (1-3 มีนาคม พ.ศ. 2564)

 

⫷ ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “BUU AUN-QA Assessor” ⫸
                        👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญ “ประธานหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตรที่เคยผ่านการอบรมหลักสูตรเกี่ยวกับเกณฑ์ AUN-QA ที่จัดโดยมหาวิทยาลัย/ทปอ (ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ลิงค์ http://bit.ly/38uR5Ry)” ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “BUU AUN-QA Assessor” ในวันที่ 1-3 มีนาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม UAD-101 ชั้น 1 อาคารหอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา
⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡

http://bit.ly/RegisAUNAssessor63
– ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 –

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality