📣 โครงการอบรม “การขอตำแหน่งทางวิชาการ”


กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

————————————————

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุม PJ-301 ชั้น 3

อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา 09.00 – 12.00  น.

 

               📌 ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมในห้องอบรม เรามีมาตรการความปลอดภัยของกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
               1) จัดที่นั่งให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร
               2) ผู้เข้าอบรมต้องสวมหน้ากากอนามัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่เชื้อ
               3) ก่อนเข้าห้องอบรมจะมีการวัดอุณหภูมิร่างกาย ถ้าอุณหภูมิสูงถึง 37.5 องศาเซลเซียส จะพิจารณาไม่ให้เข้าห้องอบรม
               4) มีจุดบริการเจลแอลกอฮอลล์ล้างมือ

               📌 ผู้ลงทะเบียนแบบออนไลน์ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live ที่

               👉 ทุกท่านสามารถ Download เอกสารประกอบการอบรมได้ที่ https://rb.gy/bjjgy4 หรือ Scan QR

 

 

📢 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 📢

– รายชื่อผู้เข้าอบรม (แบบห้องอบรม)

– รายชื่อผู้เข้าอบรม (แบบออนไลน์)

 

 

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
โทร. 0-3810-2617 หรือ E-mail: secretarybuu@gmail.com