⫸ ม.บูรพา..พร้อมเดินหน้าจัดทำรายวิชา MOOC ตามนโยบาย 1 ส่วนงาน 1 รายวิชา

ม.บูรพา..พร้อมเดินหน้าจัดทำรายวิชา MOOC ตามนโยบาย 1 ส่วนงาน 1 รายวิชา
                         เมื่อวันที่ 1-3 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคาร 50 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา (ศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์)
                         การจัดโครงการฯ และการสนับสนุนการจัดทำรายวิชา MOOC ในครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยบูรพาเป็นจำนวนมาก โดยมีรายวิชาที่พร้อมดำเนินการจัดทำ MOOC แล้วกว่า 30 รายวิชา จาก 19 ส่วนงาน และในปีการศึกษา 2563 นี้ เราจะได้พบกับรายวิชา MOOC ที่หลากหลายบนสื่อการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างแน่นอน
⫷ รายละเอียด ⫸
CLICK