📣 ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมการเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนา รายวิชา BUU MOOC”: 27-28 ต.ค.2565

 

กองบริหารการศึกษาขอเชิญเข้าร่วม
– โครงการอบรม..การเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนา รายวิชา BUU MOOC –
รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

                     👉 กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณาจารย์ที่กำลังจัดทำรายวิชา BUU MOOC เข้าร่วม “โครงการอบรมการเขียนบทวีดิทัศน์เพื่อการพัฒนารายวิชา BUU MOOC รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566” ในวันที่ 27 – 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
                   📌 วัตถุประสงค์: ฝึกทักษะในการเขียนบทวีดิทัศน์สำหรับการพัฒนารายวิชาในหลักสูตรสำหรับการเรียนการสอนในระบบเปิด
พลาดไม่ได้ !!
พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญที่จะพาผู้เข้าอบรมทุกท่านฝึกเขียนบทวีดิทัศน์ห้น่าสนใจ
และนำไปใช้จริงในการผลิตรายวิชา BUU MOOC ได้จริง
++++ พิเศษ ++++
สำหรับคณาจารย์ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยทีมจัดทำ Production
เพื่อเผยแพร่เป็นรายวิชาของ BUU MOOC ต่อไป
อาจารย์ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/VAFEM27m63dufL266
หรือ Scan QR CODE
– ภายในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565 –
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณบุรินทร์ เหล่าศรี
038-102710, 086-4176556