📣 ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการ (ประเภทอาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่า รศ.)

 

◉ ขอเชิญเลือกกรรมการสภาวิชาการ ◉
*****
(ประเภทอาจารย์ประจำ ซึ่งมีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์)

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565
*****
ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น
📌📌 รายละเอียดการเลือกกรรมการสภาวิชาการ
1. ตรวจสอบรายชื่อคณาจารย์ประจำที่มีสิทธิรับเลือกเป็นกรรมการสภาวิชาการ (เป็นผู้มีตำแหน่งทางวิชาการไม่ต่ำกว่ารองศาสตราจารย์ในแต่ละกลุ่มสาขาวิชา) ที่ลิงก์ https://bit.ly/name1_22dec
2. ตรวจสอบรายชื่อคณาจารย์ประจำที่มีสิทธิเลือกกรรมการสภาวิชาการ (คุณสมบัติของคณาจารย์ประจำที่มีสิทธิเลือกกรรมการสภาวิชาการจะต้องพ้นการทดลองปฏิบัติงานแล้ว) ที่ลิงก์ https://bit.ly/name2_22dec 
3. ท่านสามารถเลือกได้ ไม่เกิน 2 คน จากกลุ่มสาขาวิชาที่ท่านสังกัด ประกอบด้วย
✍ กลุ่มสาขาวิชา “มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล @buu.ac.th
ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/huso22dec

✍ กลุ่มสาขาวิชา “วิทยาศาสตร์สุขภาพ”
ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล @buu.ac.th
ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/hsci22dec

✍ กลุ่มสาขาวิชา “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”
ลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์ โดยให้ยืนยันตัวตนผ่านอีเมล @buu.ac.th
ได้ที่ลิงก์ https://bit.ly/scitech22dec

** แจ้งเพื่อทราบ **
กองบริหารการศึกษาจะเปิดระบบให้เลือกกรรมการสภาวิชา (ตามลิงก์ด้านบน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น.
** กรณี ท่านไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้ในวันเลือกตั้งฯ **
โปรดแจ้งที่
กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
📞 038-102711, 038-102641
📫 service@go.buu.ac.th
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
📞 038-102711, 038-102641
📫 service@go.buu.ac.th