📣 ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AUN-QA Review and Calibration ปีการศึกษา 2565” : 11 เม.ย.2566

 

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วม
– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Review and Calibration ปีการศึกษา 2565 –

                    📣 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา ขอเชิญ “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565” เข้าร่วม ” โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง AUN-QA Review and Calibration ปีการศึกษา 2565 “ รูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM ในระหว่างวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2566  เวลา 08.30 – 16.30 น.
▶▶ วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.กัญคดา อนุวงศ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาจรี ศุภสุธีกุล
▶▶ วัตถุประสงค์: ทบทวนเจตนารมณ์ เกณฑ์ และเทคนิคในการตรวจประเมินให้กับผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยบูรพา ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0 พร้อมทั้งสอบเทียบการประเมินให้มีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้
▶▶ คุณสมบัติของผู้เข้าอบรม: (โปรดอ่าน): เป็นผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำปีการศึกษา 2565

 

📌 ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ได้ที่ 📌

https://bit.ly/Regis_AUN_calibration65

ภายในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2566

 

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี
📞 038-102716, 038-102640
📫 buu_quality@go.buu.ac.th
Facebook: BUU Quality
Facebook: กองบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา