📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ AUN-QA Version 4 (รูปแบบ Online)

 

◀ ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ AUN-QA Version 4 (รูปแบบ Online) ▶
                      👉 ขอเชิญชวน ผู้บริหาร คณาจารย์ ประธานหลักสูตร และผู้ตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร ที่สนใจสมัครเข้าร่วมอบรม “โครงการ AUN-QA Version 4” รูปแบบ Online ในช่วงสอบกลางภาค ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร. 038-102716
อีเมล buu_quality@go.buu.ac.th
FB: BUU Quality