📣 ขอเชิญเข้าร่วม “โครงการอบรมการผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC ครั้งที่ 2: 30 มิ.ย.-1 ก.ค.2565

 

กองบริการการศึกษา
ขอเชิญเข้าร่วม

– โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) –
เพื่อพัฒนา BUU MOOC ครั้งที่ 2

                      👉 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญคณาจารย์ที่กำลังจัดทำรายวิชา BUU MOOC เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตสื่อวีดีทัศน์ (Video Production) เพื่อพัฒนา BUU MOOC” ในวันที่ 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา
++++ พิเศษ ++++
ผู้ผ่านการอบรม จะได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นวิทยากร/ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อวิดีทัศน์ (Video Production) และมหาวิทยาลัยบูรพาจะสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับค่าตอบแทนและการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสื่อ
ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่
https://forms.gle/RZGKLK8Qz8sY99qd6
หรือ Scan QR CODE
– ภายในวันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 –
📞 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณบุรินทร์ เหล่าศรี (ยิ้ม)
038-102710, 086-4176556