📣 แจ้งเปลี่ยนแปลงวันอบรม…”การขอตำแหน่งทางวิชาการ” และประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ (25 สิงหาคม 2563)


กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

————————————————

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง การขอตำแหน่งทางวิชาการ

ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ณ ห้องประชุม PJ-301 ชั้น 3

อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

เวลา 09.00 – 12.00  น.

 

โดยสามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่

https://forms.gle/mCbHmfVRUoK4eL979 หรือ http://service.buu.ac.th

ภายในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (จำกัดจำนวนผู้เข้าอบรมในห้องอบรม 150 ท่าน)

 

 

📢 ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการอบรมฯ 📢

– รายชื่อผู้เข้าอบรม (แบบห้องอบรม)

– รายชื่อผู้เข้าอบรม (แบบออนไลน์)

 

 

📞 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 0-3810-2617 หรือ E-mail: secretarybuu@gmail.com