📣 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) (7 และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564)

 

– โครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” –
                       👉 งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมโครงการอบรม “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) หรือผ่านทาง Facebook live กองบริการการศึกษา ในวันที่ 7 และ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น.
📣 รายละเอียดสำหรับผู้เข้าอบรม  New
⫸ รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมฯ แบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom (ตรวจสอบรายชื่อและช่วงเวลาการอบรม) 
⫸ โครงการอบรม เรื่อง “การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” และกำหนดการ  (ดาวน์โหลดที่นี่)
        ***สำหรับเอกสารประกอบการอบรมจะสามารถดาวน์โหลดในวันจัดอบรมทั้งโปรแกรม Zoom และ Facebook live
⫸ กรณีผู้เข้าอบรมที่ไม่สามารถเข้าโปรแกรม Zoom ได้ ตรวจสอบวิธีการใช้โปรแกรม Zoom ได้ที่  (คู่มือ)
⫸ เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนจำนวนมาก หากไม่สามารถเข้าออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ได้
สามารถรับชมผ่าน Facebook live กองบริการการศึกษา https://www.facebook.com/service.buu.ac.th

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่
งานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102617
E-mail: secretarybuu@gmail.com