⫸ กองบริการฯ ร่วมงาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปี พ.ศ. 2563

 

กองบริการฯ ร่วมงาน “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปี พ.ศ. 2563
                         เมื่อวันศุกร์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2563 ผู้บริหารและบุคลากรกองบริการการศึกษา ได้เข้าร่วมโครงการ “ร้อยรักรวมใจ สานสายใยมุทิตา” ประจำปี พ.ศ. 2563” ณ ห้อง K-A500 อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา โดยในงานนี้กองบริการการศึกษาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายรับลงทะเบียน
ภาพกิจกรรม