⫸ ประชุมคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564

 

ประชุมคณะกรรมการกิจการเพื่อสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564
                         👉 เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน ยุวนะเตมีย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นประธานการประชุม “คณะกรรมการกิจการเพื่อสังคมและชุมชน มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 1/2564” เพื่อหารือเกี่ยวกับวิสัยทัศน์และนโยบายด้านกิจการเพื่อสังคมและชุมชนของมหาวิทยาลัยบูรพา
ภาพกิจกรรม