📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “ทบทวนแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC” (10 มิถุนายน 2564)

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม “ทบทวนแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC”
                        📣 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี ขอเชิญอาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วม “โครงการอบรมทบทวนแนวทางการพัฒนารายวิชา BUU MOOC สู่ THAI MOOC” (จัดอบรม อภิปราย และบรรยายออนไลน์ด้วย ระบบ Video Conference ผ่านระบบเว็บไซต์และ Google Meet) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00-16.30 น. วิทยากรโดย รศ.ดร.สุรพล บุญลือ และ รศ.ดร. อนิรุทธ์ สติมั่น
ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมได้ที่  https://meet.google.com/ewi-tsqo-nwv
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณนายบุรินทร์ เหล่าศรี
กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา

โทร.2710