⫸ งานพัฒนาฯ อบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ม.บูรพา (BUU EdPEx Assessor Training) รอบที่ 2 (ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)

 

งานพัฒนาฯ อบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ม.บูรพา
(BUU EdPEx Assessor Training) รอบที่ 2 (ประจำวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564)
                        👉 สำหรับวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 กับการอบรม “ผู้ตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ของมหาวิทยาลัยบูรพา (BUU EdPEx Assessor Training) รอบที่ 2″ บรรยากาศการอบรมและการทำ Workshop: Consensus Review กลุ่มย่อย ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวิเคราะห์ key Themes เป็นไปอย่างเข้มแข็ง ตั้งใจ และเรียนรู้ร่วมกัน พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ โดยทีมวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตลอดการอบรม
ภาพกิจกรรม