📣 ม.บูรพา วข.จันทบุรี เปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 รองรับนิสิต ม.บูรพา-ผู้สนใจภายนอก

 

ม.บูรพา วข.จันทบุรี เปิดรายวิชาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
รองรับนิสิต ม.บูรพา-ผู้สนใจภายนอก

📌📌 นิสิตและผู้สนใจตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ที่นี่ หรือสแกน QR Code 📌 📌
– สำหรับ –
“บุคคลทั่วไป/นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย”
ที่ต้องการเก็บสะสมหน่วยกิตในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) ของมหาวิทยาลัยบูรพา
สามารถลงทะเบียนที่
ระบบรับข้อมูลการให้บริการขอลงทะเบียนเรียนแบบบุคคลภายนอก RE 22

– สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม –

งานบริการวิชาการ กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา
โทร. 039-310-000 ต่อ 1609-11 มือถือ 083-111-8205
http://www.chanthaburi.buu.ac.th