📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4”

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
“AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4”
                    👉 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ขอเชิญคณาจารย์มหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 4” ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 1-2 กันยายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.30 –  16.30 น.
***แจ้งเพื่อทราบ กรณีที่มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมฯ มากเกินกว่าจำนวนที่กำหนดรับ ขอพิจารณาให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการอบรม AUN-QA Implementation and Gap Analysis Version 3 ประธานหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรก่อน และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทางอีเมลต่อไป
◀ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ ▶
https://bit.ly/RegistAUNGapAY64
– ภายในวันอาทิตย์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2564 –
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร. 038-102716
อีเมล buu_quality@go.buu.ac.th
FB: BUU Quality