⫸ ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา ต้อนรับ..ผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ

 

⫷ ฝ่ายวิชาการ ม.บูรพา ต้อนรับ..ผู้บริหารมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ⫸
เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
                     👉 กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมถวิล จริตควร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายวัชระ วงศ์เกิดสุข และนายไพศาล ริมชลา บุคลากรงานกำหนดตำแหน่งและงานพัฒนาอาจารย์ กองบริการการศึกษา ให้การต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์มานะ ภู่หลำ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติและคณะ เข้าเยี่ยมชมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 703 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี (อาคาร ภปร.) มหาวิทยาลัยบูรพา