📣 กองบริหารการศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข

 

กองบริหารการศึกษารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง ภาค ข

                     📣📣 กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ภาคความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะเฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขที่ตำแหน่ง 9656 สังกัดกองบริหารการศึกษา
◉ ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครและใบสมัครฯ ◉
ประกาศรับสมัครฯ ใบสมัคร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณนุจรี วิจิตรบรรจง
📞 038-102717
📫 E-mail: service@go.buu.ac.th