📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “BUU EdPEx Sharing (Online)” (18 ก.พ.2564)

– ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “BUU EdPEx Sharing (Online)” –
                      👉 งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา ขอเชิญ “ผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากรที่สนใจ” ลงทะเบียนเข้าร่วม “โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ BUU EdPEx Sharing (Online)” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 – 16.00 น. โดยทีมวิทยากรรับเชิญ และผู้ดำเนินการรายการรับเชิญมากด้วยประสบการณ์
ลงทะเบียนได้ที่
https://shorturl.at/sGJW4
ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
📞 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร. 038-102640, 2716