📣 ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1” (9-10 พฤศจิกายน 2563)

 

– ขอเชิญคณาจารย์เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ –
” AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 “
                           งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ขอเชิญคณาจารย์ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “AUN-QA Implementation and Gap Analysis รุ่นที่ 1 “ ในวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุม PJ-301 อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 

⪢ โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ ⪡

https://bit.ly/regisaunqagapR1
– ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 –

 

📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
โทร.038-102716, 2640
facebook: BUU Quality