📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการ “พัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2”

 

– ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ –
“การพัฒนารายวิชาสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในระบบเปิด (MOOC) รุ่นที่ 2”
***สมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ https://forms.gle/hpQbWruMkPFBjVcn7 หรือสแกน QR Code ด้านบน ***
“ภายในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563”
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณบุรินทร์  เหล่าศรี โทร.2710