⫸ กองบริการการศึกษาเพิ่มช่องทางในการให้บริการติดต่อ-สอบถามออนไลน์ ผ่านทาง Line Official

 

– กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา –
เพิ่มช่องทางในการให้บริการติดต่อ/สอบถามออนไลน์
ผ่านทาง Line Official Account 
โดยท่านสามารถสแกน QR code หรือกดเพิ่มเพื่อนด้วย Line ID ด้านล่างนี้