📣 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CLO Writing Step-by-Step” รุ่นที่ 1: 25 พ.ค.2565 และรุ่นที่ 2: 27 พ.ค.2565

 

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “CLO Writing Step-by-Step”

งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร
เข้าร่วม
⫷ โครงการ CLO Writing Step-by-Step ⫸
รุ่นที่ 1: วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 – 16.30 น.
รุ่นที่ 2: วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ลงทะเบียนได้ที่

https:/bit.ly/CLOWriting

หรือแสกน QR Code
*** ภายในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ***

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
งานพัฒนาคุณภาพ กองบริการการศึกษา
📞 2716, 2640
E-mail: buu_quality@go.buu.ac.th